จีนลดระยะเวลากักตัว นักท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลงเหลือ 7 วัน